LOKASYON


YUMURTALIK'IN TARİHÇESİ

Adana İlimizin Yumurtalık ilçe merkezi İskenderun körfezinin kuzeyinde MÖ. 4. yüzyılın son çeyreğinde Büyük İskender’in Pers imparatoru Dara’yı bugünkü İskenderun ile Dörtyol arasında kalan ovada yenmesinden sonra İskenderin halefleri olan Makedonyalı komutanlar tarafından bir liman şehri olarak kurulmuştur. MÖ. 1. Yüzyılda tarihin en parlak dönemini yaşamıştır.

   7-10.Yüzyıllarda, Araplarla Bizans arasındaki savaş1arda tamamen tahrip olan kent 11.yüzyıldan itibaren Ayas adıyla piskoposluk merkezi oldu. Bu dönemde de Akdeniz’ in ünlü bir ticaret limanı olma özelliğini sürdüren Ayas’ta biri karada bir de limandaki adada olmak üzere iki kale inşa edildi. 1201 de Cenovalilar 1261 de de Venedikliler Ayas’ta ticari koloni kurma ayrıcalığını elde ettiler. Kentin asıl gelir kaynağı olan deniz ticaretini ellerinde tutan Venedikliler, kenti Lajazzo olarak adlandırmaktaydılar. 1266 yılında Memlüklüler ilk kez Kilikya’ya saldırdıklarında Ayas’ı tahrip ettiler 1269 yılında kenti ziyaret eden Marko Polo, limanın Venedikli ve Cenovali tüccarlarla dolu olduğundan ve bunların ipek, yün, hububat ve baharat ticareti yaptıklarından bahsetmektedir. Marko Polo 1271 yılındada Çin’den dönüşünde ikici kez kenti ziyaret eder. Venedikli ye Cenovali tüccarlar buradan Kilikya içlerine kadar uzanan ticari geziler yapmaktaydı. Bunların kendilerine ait birer tane kiliseleri vardı.
 
   1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi ile de Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altına girdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, kentin batısında “Sahil Kulesi” adı verilen küçük bir kule yaptırıldı.
 
   Osmanlı Vilayet örgütünde Ayas, Cebeli Bereket (Osmaniye sancağına bağlı Payas ilçesinin bir bucağı) oldu Doğu ticareti Akdeniz’ den uzaklaştıkça Ayas Limanı da ortaçağdaki önemini yitirdi.
   Yumurtalık, 19 Temmuz 1926’ya kadar kaza iken, nahiye yapılıp Ceyhan’a, 1 Nisan 1959’da ilçe yapılarak Adana’ya bağlanmıştır.
   Akdeniz’in kenarında olan Yumurtalık’ın Güney ve Doğusu İskenderun körfezi , Kuzeyi Ceyhan İlçesi , Kuzey-Batısı Adana İli , Batısı ise Karataş İlçesi ile çevrilmiş bulunmaktadır.İlçenin yüz ölçümü
501 Km2 olup, toplam 55,22 km sahil şeridi bulunmaktadır.

 

+90 0531 686 31 31

+90 322 225 14 14

satis@alaramyworld.com